Tvåkönad mört söker fadder

Överblivna läkemedel skadar våra fiskar

Insamlade läkemedel Idag: 0 kg Totalt: 0 kg

Bli fadder

Välj din mört

Varje år slängs överblivna läkemedel direkt i avloppet och i vanliga hushållssoporna. Våra vattenreningsverk klarar inte att ta hand om alla läkemedelsrester så därför hamnar vissa ämnen i våra sjöar och hav. Läkemedel kan skada våra fiskar. En av dem är mörten, som på grund av östrogenrester blir tvåkönad och steril.

Genom att bli fadder kan du hjälpa oss att sprida kunskapen om att gamla eller överblivna mediciner måste lämnas in till ett apotek och förstöras på ett hållbart sätt.

När alla mörtar har fått en fadder kommer nästa stim.

Välj

Vi kan inte garantera att just den mörten du väljer är tvåkönad. För att avgöra det måste man avliva och dissekera mörten – och det vill vi inte.

Namn:

Ålder:

Vikt:

Topphastighet:

BLI FADDER

Vi behöver ditt namn för mörtcertifikatet

Grattis ! Du är nu fadder till

Berätta för dina vänner om din tvåkönade mört och hjälp oss på det sättet att sprida kunskapen om att mediciner måste förstöras på ett mer hållbart sätt. Uppmuntra gärna dina vänner att bli fadder till en tvåkönad mört!


Klicka här för att komma till ditt certifikat
Skicka

Fyll i din e-post för att få ditt faddercertifikat

Apotek Hjärtat Mörtcertifikat

Namn:

Ålder:

Vikt:

Topphastighet:

Tack för ditt stöd!

Annika Svedberg
Chefsapotekare Apotek Hjärtat2018-05-23

Ojdå!

Det verkar som om någon hann före dig, gå tillbaka och välj en annan mört.

TILLBAKA

Så här enkelt kan du hjälpa framtidens mörtar

Samla ihop gamla eller överblivna mediciner som du har hemma. Det gäller alla typer av läkemedel, t ex värktabletter och nikotinplåster. Ytterförpackningarna kan du ta bort och lägga i pappersinsamlingen.

Lägg medicinen i en genomskinlig påse och lämna in på Apotek Hjärtat. Vi ser till att den förstörs på ett sätt som inte påverkar naturen negativt.
Hitta ditt närmaste Apotek Hjärtat

Medicinerna bränns i en förbränningsstation där rökgaserna renas för att få ner giftigheten. Sen förvaras de på godkända platser.

Mörtar med två kön?

Sveriges lantbruksuniversitet gjorde provtagningar i Sunnebo och Hjälstaviken där de stötte på flera fall av muterade mörtar. Upp till 40% av de undersökta mörtarna visade sig vara tvåkönade.

Att mörtarna blivit tvåkönade beror på flera olika saker, men många forskare är eniga om att rester från mediciner är en av de mest troliga orsakerna. I mörtarnas fall är det framförallt rester av östrogen från bland annat hormonplåster som bidrar till att de utvecklar äggceller i testikelvävnaden och därmed blir tvåkönade.

Det är naturligtvis inte bara fiskar som påverkas, men de är en bra miljöindikator. Om de påverkas kan vi utgå från att ämnena har en påverkan även på andra djur och i förlängningen även på människor.

LÄS MER